Algemene voorwaarden

Groot Boerle Ontbijt- en Lunchservice , gevestigd te Hall, stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om een dienstverlening te bieden van de hoogste kwaliteit dat zij zich tot het uiterste zal inspannen voor de tevredenheid van haar klanten.

Algemeen  

Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover die schriftelijk en uitdrukkelijk door Groot Boerle Ontbijt- en Lunchservice zijn bevestigd.

 1. De offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen, geldigheid van de offerte is 7 dagen.
 2. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 9% BTW, tenzij anders vermeld.

Betaling

Voor grotere lunch bestellingen sturen wij een factuur die binnen 7 dagen dient te worden betaald. Lunch bestellingen via de website/mail dienen bij aflevering contant te worden betaald of vooraf via iDeal.

Annuleringen

 1. Bij annulering binnen 48 uur voor arrangementdatum wordt 50% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
 2. Bij annulering van een bestelling binnen 24 uur voor arrangementdatum wordt 100% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
 3. U kunt uw bestelling of het aantal personen tot maximaal 3 dagen voor de levering wijzigen.

Schade

 1. Schade aan of vermissing van geleverd materiaal, dient u direct bij het ophalen te melden.
 2. Schade aan materialen in bruikleen, of vermissing, worden in rekening gebracht.
 3. Groot Boerle Ontbijt- en Lunchservice stelt zich niet aansprakelijk voor het niet juist bedienen of gebruik van materiaal.

Aansprakelijkheid

 1. Bij aflevering van voedsel worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode van de NVWA Nederland en de HACCP-norm binnen de EEG. Na aflevering van voedsel is de klant zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.
 2. Groot Boerle Ontbijt- en Lunchservice is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgevers en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Groot Boerle Ontbijt- en Lunchservice.

Levering

Bestellingen worden gratis bezorgd binnen 10 km vanaf Hall (de dorpen Eerbeek, Hall, Brummen, Tonden, Loenen, Klarenbeek & Empe). 

Klachten

 1. Eventuele klachten over de geleverde diensten dienen binnen 4 dagen na het bezorgen gemeld te worden.
 2. Groot Boerle Ontbijt- en Lunchservice kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaalbedrag overeengekomen.

Vertraging

Indien cliënt niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden de extra gemaakte kosten door Groot Boerle Ontbijt- en Lunchservice aan cliënt doorberekend.